Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Príprava kontajnerovej platformy

apr 2020 — 3489 zobrazení

Prostredie pre IS

apr 2020 — 3525 zobrazení

Páskové knižnice

apr 2020 — 3589 zobrazení

Obnova a optimalizácia infraštruktúry

apr 2020 — 3463 zobrazení

Upgrade diskovej kapacity

apr 2020 — 3397 zobrazení

Zero Downtime Backup

apr 2020 — 3432 zobrazení

Obnova a rozšírenie infraštruktúry

apr 2020 — 3330 zobrazení

Relokácia eGov IS

apr 2020 — 3435 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS

apr 2020 — 3512 zobrazení

Príprava podkladovej infraštruktúry

feb 2020 — 3361 zobrazení